N.H.D. Zwaag Open 2018

Het N.H.D. Zwaag Open 2018 werd weer gespeeld in de maand april. Er was ook dit jaar weer door meer mensen van buiten de vereniging gespeeld als eigen leden, wat erg jammer is.

We zijn met Bandstoten gestart met 24 personen in de eerste ronde en er gingen 16 personen door naar de tweede ronde om uiteindelijk met 8 personen de finale te spelen. Uiteindelijke winnaar werd Nico Pierlo.

De eindstand is:
Nico Pierlo – 8 punten
Jos Seitzinger – 8 punten
Ouke Dral – 7 punten
Simon Neuvel – 6 punten
Niek Sjaardema – 6 punten
Henk v Bruggen – 6 punten
Jan Slijkerman – 5 punten
Co Sijm – 2 punten

We zijn met Libre gestart met 44 personen en daarvan gingen er 24 door naar de tweede ronde, na de tweede gingen er 12 door en van de 12 mensen gingen er 8 door naar de finale. Uiteindelijk werd Kees Ooijevaar winnaar.

De eindstand is:
Kees Ooijevaar – 10 punten
Kenneth Schiphorst – 8 punten
Kees Nannings – 6  punten
Frans Pronk – 6 punten
Ton Dekker – 6 punten
Kenneth Darthuizen – 6 punten
Simon Knol – 4 punten
Joop Musman – 2 punten.

We met Drie banden gestart met 21 mensen waarvan er 15 doorgingen naar de tweede ronde om uiteindelijk met 8 mensen over te blijven om de finale te spelen. Uiteindelijk werd Klaas Dekker winnaar.

De eindstand is:
Klaas Dekker – 10 punten
Johan Sijm – 8  punten
Theo Lageveen – 8 punten
Bert Spoelstra – 6 Punten
Henk v Bruggen – 6 punten
Ruud v/d Gracht – 4 punten
Ben Koper – 4 punten
Jan Gieling – 2 punten

Het was wederom een gezellig toernooi en ik hoop dat er volgend jaar ook meer eigen leden meedoen.

Tot ziens,
De wedstrijdleiders Emile, Jos en Wim