Uitgelote obligaties

Tijdens de algemene jaarvergadering d.d. 10-05-2017 zijn de volgende obligaties uitgeloot:

12 keer € 22,70, nummers:
6 – 29 – 47 – 55 – 75 – 107 – 112 – 143 – 157 – 196 – 214 – 223

6 keer € 45,20, nummers:
299 – 302 – 308 – 317 – 356 – 366

De bedragen kunnen geïnd worden bij onze penningmeester Simon Knol,
telefonisch te bereiken op: 06-15272722.