Het ontstaan van onze vereniging

Het ontstaan van onze vereniging

In februari 1986 startte enkele biljartfanaten een clubje op de grote tafel in Hoorn bij biljartvereniging Horna die toen als enige een match tafel had staan. Koos Groot – Theo Brandsen  – Jan Posthumius – Jaap Kaarsemaker en Ben Leek wilden de stap naar de “grote tafel” uit proberen maar na enkele weken bleek deze groep toch niet zo welkom als ze hadden gedacht en werden verzocht uit te kijken naar een andere locatie. Deze mannen namen toe het initiatief onder leiding van de legendarische Jaap Kaarsemaker om een eigen biljartcentrum met grote tafels te creëren. Na verschillende locaties en gebouwen te hebben onderzocht kwam als definitieve locatie Zwaag uit de bus en dan achter de Witte Valk.

Zeger Karsten de huidige uitbater van de Witte Valk stelde een stuk grond beschikbaar achter zijn café en een gebouw werd er gekocht van een schietvereniging in het midden van het land. Op zaterdag met man en macht een gebouw slopen en op een vrachtwagen laden beschikbaar gesteld door Flevo staalbouw en weer terug naar Zwaag om op te bouwen. Zeger Karssen en een grote groep vrijwilligers hebben toen de bouw van de biljartzaal op zich genomen en met het tot stand komen van het eerste gebouw heeft de familie Karssen en de vele vrijwilligers de biljartsport in West-Friesland en omgeving een enorme stimulans gegeven.

Maar nu moesten er nog biljarts komen en via biljarthandel Henny de Heus werden contacten gelegd met de Belgische top biljarter Rene Vingerhoedt die stopte met zijn biljartzaal en wij kochten twee van Laere match tafels. Ook deze hebben we zelf uit België gehaald en naar Zwaag getransporteerd al met al een “licht klussie”. De officiële oprichting van de club is op 25-08-1986, de eerste vergadering waarin door inmiddels 22 leden een bestuur wordt gekozen en een naam voor de vereniging. Voorzitter wordt Cees Koeleman de secretaris Koos Groot en penningmeester Theo Brandsen met Ben Leek – Jaap Kaarsemaker – Adrie Botman en Jan Posthumius als bestuursleden. De officiële naam wordt N.H.D. (Noordhollandse driebanden vereniging) tevens een sponsor link naar de krant.

Ook is er een sponsor gevonden voor de vereniging en de club heet dan vanaf de aansluiting bij de K.N.B.B. (01-09-1986) N.H.D./SCHOUTEN B.V. Dat de club voor die tijd uniek was bleek ook uit de nieuwe kleding die men droeg een zwarte broek en blauwe trui met sponsor uitingen was in die tijd zeer vernieuwend. Op 3 oktober is het dan zover een officiële opening van het clubgebouw verricht door de legendarische Belg Rene Vingerhoedt evenals een afscheid van zijn eigen biljarts.

In mei 1987 organiseerde biljartverenging N.H.D. het eerste open toernooi, wat inmiddels tot een zeer groot toernooi is uitgegroeid en niet meer van de biljartkalender is weg te denken. In september 1987 wordt door de verenging een groot biljarttoernooi georganiseerd met landelijke toppers Van der Smissen – Vet – Van der Looy en Gieskens die in Zwaag aanwezig waren. Direct hierna in oktober reisden vijf biljarters van N.H.D. af naar België waar in het casino van Spa een wereldbeker toernooi werd deelgenomen. Een prachtige ervaring voor deze biljarters. Ook met het geven van les geven was N.H.D. een van de eerste in West-Friesland die op het gebied van serie spel en diamond systeem in het driebanden een speler (Aart Gieskens) uitnodigde en instructie gaf. In mei 1988 heeft N.H.D. voor de eerste keer een Nationaal kampioenschap in huis van de eerste klas driebanden groot. Door een te klein clubgebouw wordt het in café de Witte Valk georganiseerd.

Al snel blijkt dat het clubgebouw te krap wordt voor al die activiteiten en het bestuur is in het voorjaar van 1989 bezig met plannen om het clubgebouw te vergroten en twee kleine tafels aan te schaffen. En weer met veel vrijwilligers wordt de bouw klus geklaard en na twee biljarts in Utrecht te hebben gekocht is de uitbreiding voltooid. Op 1 september 1989 is de officiële heropening van het uitgebreide clublokaal en Dick Jaspers en Frans Belderbos gaven deze avond een demonstratie in het driebanden en kunststoten.

Schouten handelsonderneming uit Blokker stopt na zes jaar sponsoring en heeft een groot deel gehad in de oprichting van de club en de continuering hiervan. In 1992 verbind Meilink/Biljarts zijn naam aan de biljartclub N.H.D. en neemt ook de verzorging van de biljarts in zijn pakket. In 1994 volgt een diepte punt in het bestaan van de vereniging tijdens de jaarvergadering in het clubgebouw, door grote meningsverschillen tijdens deze vergadering trad het grootste gedeelte van het bestuur met directe ingang af en kwam het voortbestaan van de club in groot gevaar. Maar het afgetreden bestuur krijgt geen gelijk en breekt niet, de club komt sterker uit de crisis vandaan en formeert een nieuw bestuur die bestaat uit Koos Groot – voorzitter, Piet Brandsen – secretaris en penningmeester Hero Peerdeman met de instelling zoals terecht in het jaarverslag staat “N.H.D.” mag hier niet ten onder aan gaan en moet verder en is daarin tot veel in staat.

Met een nieuwe sponsor Baderie Reus uit Blokker gaan we het nieuwe seizoen in en komen de eerste ideeën in het bestuur om een nieuw clubgebouw te realiseren. Dat N.H.D. verder denkt dan de West-friese grenzen blijkt uit het feit dat er met een team is gestart in 1986 er intussen vier landelijke teams meedoen en dat de club een B-ranking organiseert in 1996 en dit in maart 2002 en februari 2003 nogmaals werd herhaald. In april 2001 staan de leden achter de bouw van een nieuw clublokaal en dit zorgt voor veel werk voor het toenmalige bestuur en bouw commissie. Piet Brandsen – Nico Beemster en Jaap Geugjes waren toch de aanjagers van het eerste uur om dit nieuwe gebouw te realiseren. Maar uniek was ook deze keer weer dat alle leden hebben meegewerkt om het gebouw te realiseren iedereen kan met recht zeggen “dit is ons clubgebouw”.

Vier kleine biljart tafels en twee grote tafels werden geplaatst door Ad Burgmans die het onderhoud ook voor N.H.D. verzorgt. September 2001 was de nieuwbouw voltooid en kon het gebouw in gebruik worden genomen door de leden en de officiële opening op 14 december 2001 was een groot feest waar de gemeente nog een prachtig cadeau overhandigde voor de club n.l. twee match tafels. Een clubgebouw met vier kleine tafels en vier match tafels is uniek in Nederland en uniek is ook biljartvereniging N.H.D. met dit eigen gebouw en exploitatie. Ook werd eind 2005 een nieuwe sponsor gevonden voor de club en de nieuwe naam is nu N.H.D./Kolenbrander Automobielen. Nu in 2006 is biljartvereniging N.H.D. de meest toonaangevende vereniging van West-Friesland met 109 senioren leden, 14 jeugdleden, vier landelijke teams, ouderen teams en district teams libre en driebanden en vele finales en toernooien. Dit alles is te danken aan die vele vrijwilligers die zich al die jaren belangeloos hebben ingezet voor de inmiddels 20 jarige biljartvereniging N.H.D. en niet afhaken bij een tegenslag. Ik eindig met een veel gebruikte zin van een voorzitter die het treffend over de vereniging heeft. “Voor biljarten moet je ballen hebben”.

Koos Groot